Huisregels

Naast onze algemene voorwaarden (download deze onderstaand) vinden wij het ook erg belangrijk om een aantal huisregels te vermelden. 
Wij zijn hier erg strikt en eisen dat elk lid zich aan deze regels houdt.

 

 1. Elke vorm van discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.
 2. Er wordt respectvol omgegaan met de dansdocente, vrijwilligers en elkaar. Dit geldt zowel voor leerlingen als voor ouders/verzorgers.
 3. Met uitzondering van de eerste dansles mogen ouders de lessen helaas niet bijwonen. Dit heeft te maken met de concentratie van de leerlingen.
 4. Shi-Rag is erg actief via het internet. Wij eisen dat ook hier iedereen discreet en respectvol omgaat met elkaar,  en de informatie die beschikbaar wordt gesteld. Ga respectvol om met elkaars privacy en bij geringe twijfel overleg je de situatie met mij.
 5. Films, foto’s, teksten en overige materiaal dat ter beschikking wordt gesteld of zelf wordt gemaakt. Mogen enkel en alleen door Dansschool Shi-Rag als promotiemateriaal worden gebruikt. 
 6. Je bent elke dansles minimaal 5 minuten van tevoren aanwezig. Er wordt niet aangebeld, de deur wordt vanzelf voor je open gedaan.
 7. Als er een les niet doorgaat wordt een ieder zo snel mogelijk ingelicht via de site/agenda. Veelal zal er gezorgd worden voor vervanging, indien dit niet mogelijk is wordt de les afgelast. Het is daarom ook erg belangrijk om de site/agenda regelmatig te bezoeken!
 8. Naast het dansen staan gezelligheid en veiligheid bovenaan mijn lijstje. Omdat ik dit zeer belangrijk vind heb ik graag dat wanneer er zich problemen voordoen, je die dan direct bij mij meldt, zodat ik een oplossing kan zoeken. Ook voor andere zaken/vragen of wat dan ook heb ik altijd een luisterend oor.
 9. Een aantal keer per jaar organiseren wij wat leuks organiseren met als doel de gezelligheid en de band onder de leerlingen te versterken. 
 10. Indien een lid luizen heeft mag u de danslessen helaas niet volgen. Lees meer in het luizenprotocol, download deze onderstaand.
 11. Mocht u tijdens een les niet aanwezig kunnen zijn, meld u zich alstublieft af, het liefst via de app of sms. 
Download
ALGEMENE VOORWAARDEN DANSSCHOOL SHI-RAG.
Adobe Acrobat document 341.7 KB
Download
Luizenprotocol.pdf
Adobe Acrobat document 208.4 KB

 DANSSCHOOL SHI-RAG

ASHNA DEVI

 

06-38008220
ASHNA@BOLLYWOODDANS.NL